Home > Blossary: Too technical?
Mechanical and Civil engineering terms.

Category: Engineering

6 Terms

Created by: moazri

Number of Blossarys: 2

My Terms
Collected Terms
English (EN)
Compare Language

Berkaitan dengan atau menandakan keseimbangan cecair dan tekanan yang dikenakan oleh cecair pada keadaan rehat.

Domain: Engineering; Category: Mechanical engineering Collected Term

Bahan di mana kuasa dipindahkan ke jentera hidraulik.

Domain: Engineering; Category: Mechanical engineering Collected Term

Sejenis brek kenderaan menggunakan geseran pad terhadap cakera yang dipasang pada roda.

Domain: Engineering; Category: Mechanical engineering Collected Term

Sesuatu yang ideal dalam penggalian dan kerja pengisian untuk pencapaian ekonomi maksimum dalam pembinaan. Dengan kerja tanah yang seimbang, jumlah pengisian adalah sama dengan jumlah bahan yang ...

Domain: Engineering; Category: Civil engineering Collected Term

Satu daya yang digunakan di sepanjang paksi longitudinal anggota struktur. Sekiranya beban selari dengan paksi, tetapi tidak bertepatan dengan paksi, bebannya lebih sentrik berbanding sepusat seperti ...

Domain: Engineering; Category: Civil engineering Collected Term

Lapisan bahan yang lebih baik, biasanya batu kerikil dan batu yang dihancurkan, diletakkan terus ke atas bahan asas bangunan untuk memudahkan saliran kepada asas bangunan dan / atau tambak.

Domain: Engineering; Category: Civil engineering Collected Term

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Common Oil & Gas terms. The majority are drilling ...

Category: Technology

By: moazri


© 2023 CSOFT International, Ltd.